Thursday, September 10, 2015

Wiki 8

Kia ora mai koutou!!

I te pukumahi maatou i teenei wiki kaaore i whai waa ki te aro mai ki teenei mahi o te blog.
This week we've been so busy we didn't have time to think about what to blog about.

Kei te whakaharatau maatou mo taa maatou whakaaturanga nui aa teeraa wiki.
We have been practising for our big production that will be happening next week.

Aanei he pikitia o maatou te whaanau Pohutukawa e whakaharatau ana.
Here is a picture of us in our Pohutukawa whaanau practising for the prodcution.
Aa teeraa wiki teeraa pea ka koorero anoo maatou mo te mahi whakaaturanga.
Next week we'll show you some more photos from our production.


Ka nui moo teenei waa. Ka kite aa teeraa wiki.

No comments:

Post a Comment