Friday, July 24, 2015

Ngaa mahi o te wiki tuatahi (Week 1 of Term 3)

Teenaa koutou!!

Nau mai, hoki mai ki te waahanga tuatoru!!
Welcome to Term 3!!

Aakonga Hou
Tokorua ngaa aakonga kua tae mai i too maatou whaanau.
We have two new students who joined our class this week.


Ko Keana teenei.


Ko William teenei.

Nau mai, haere mai koorua ki te whaanau o Te Puna Waiora.


Te Mahi Tuhituhi

I te wiki nei i tuhi maatou i ngaa tuhinga taki e paa ana ki ngaa hararei.
This week for writing we wrote recounts about our holidays.


Aanei maatou me a maatou tuhinga kua taa.
Here we are with our published pieces of writing.

Te Hui aa Kura

I te hui-aa-kura i whiwhi maaotu i a Levi te teti pea naa maatou kaha ki te noho tau i te hui.
At assembly we won Levi the bear because we were spotted managing ourselves well during assembly.


Tino harikoa maatou!!
We are very excited and happy to have Levi with us!! 


Kaati ake teena mo maatou. Hoki ora mai aa teeraa wiki!
That's us for this week whaanau, come back next week!


Ka kite anoo whaanau!!No comments:

Post a Comment