Friday, June 12, 2015

Haro!! -Harold & Life Education

Kia ora mai koutou!!

I te Raamere i tuutaki maatou i a Haro te tiirawha. I whakaako mai e ia me tana hoa o Nicola i ngaa mea hei whakahauora ai taatou te tangata.
On Thursday we got to meet Harold the Giraffe and his friend Nicola in the Life Education caravan. They taught us some things about being healthy and keeping our bodies clean.

Aanei eetahi whakaahua mai i te hui.
Here are some photos of our session with Harold.

Aanei te kiriata o teetahi waiata/kanikani i ako maatou.
Here is a video of a song/dance we learnt.


Ko maatou teenaa mo teenei wiki e hoa maa!
That's us for this week whaanau!!


Hoki ora mai aa teeraa wiki!!

No comments:

Post a Comment